Jäneda linnamäe avastas 1936.aastal Põllutöökeskkooli õpetaja Oskar Parmas. Linnamägi paikneb Aegviidu-Jäneda vallseljakul, umbes 400m kaugusel mõisa härrastemajast, Jänijõe ja Kalijärve vahel. Linnus koosneb kahest osast: nn eellinnusest või kaubahoovist, pindalaga 3100m2 ja sellest vallikraaviga eraldatud 5500 m2 suurusest kolmnurksest pealinnusest. Jäneda linnamägi on ainus seni teadaolev selgelt kaitseotstarbeliste ehitistega linnus muinasaegsel Järvamaal. Arheoloogilisi kaevamisi pole linnamäel läbi viidud, välise vaatluse ja analoogia põhjal on linnuse kasutusajaks dateeritud I at. teine pool ja II at. algus. 1995.a. kevadeks puhastati Jäneda Muuseumi eestvedamisel pealinnus metsast, järgmistel aastakümnetel on püütud avada vaateid ja hoida pealinnus võsast puhtana.