Jäneda Muuseum säilitab ja eksponeerib Eesti esimese põllumeeste keskastme kooliga seotud materjale.

1921.aasal toodi Jänedale Eestimaa Põllumeeste Keskseltsi poolt Tallinnas 1918.aastal asutatud Põhja-Eesti Põllutöökeskkool. Kooli rajajate, õpetajate ja õpilaste seas on Eesti poliitikas, majanduses, teaduses, hariduse-ja kultuurielus tuntud isikuid nagu Konstantin Päts, Jaan Raamot, Jaan Hüünerson, Tõnis Kint, Kaarel Liidak, August Miljan, Arnold Rüütel, Ants Käärma, Veera Saar, Marda (Marta) Utuste – Kirschbaum -Lepp (kirjanikunimega Sophia Vardi), Enn Võrk, Urmas Sisask jpt. Aastatel 1933–1943 töötas kooli juures piiritusemeistrite eriklass, mille lõpetas 50 meest. 1981–1999 koolitati Jänedal ka aia- ja maastikukujundajaid, selle eriala lõpetajaid oli 298. Taasiseseisvumise järel Eesti maaelus toimunud muutused vähendasid nõudlust põllumajandusspetsialistide järele ja 2000. aastal lõpetas Jänedal viimane lend agronoom-talujuhte. Kokku on Eesti esimene keskastme põllutöökool 82 aasta jooksul koolitanud 2306 agronoomi.


Jäneda Põllutöökeskkooli ajaloo teist osa saab osta Jäneda raamatukogust ja Jäneda Muuseumist.